พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา

สายดิ่งทิ้งทอดมา    หยั่งได้

เขาสูงอาจวัดวา       กำหนด

จิตมนุษย์นี้ไซร้        ยากแท้หยั่งถึง